IMG_1178.JPGIMG_1428.JPGIMG_1337.JPGIMG_0179.jpgIMG_1414.jpg100_0804.jpg

Verblijf en vergunning

VERBLIJFSKAART EN VERGUNNING VOOR VERBLIJFSMOMENTEN IN SPANJE

De verblijfskaart of Tarjeta de Residencia is sinds maart 2009 per decreet in het Staatblad BOE van Spanje afgeschaft.
De richtlijnen van het Europese parlement en de Raad nummer 2004/38/CE verplicht de Spaanse Staat de Nationale wetgeving in die zin aan te passen. Dit betekend wellicht een mijnpaal in de Europese eenmaking en het ideaal van vrij verkeer van Europese burgers binnen de Unie. Het Koninklijk decreet nummer 240/2007 is van toepassing op de burgers van de Europese Unie en andere Staten van de Europese Economische Ruimte.
Formaliteiten die vanaf  NU bij verblijf in Spanje vervuld moeten worden zijn afhankelijk van de duur van het verblijf. Wie minder dan drie maanden in Spanje verblijft kan volstaan met het kunnen tonen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het land van herkomst. Indien het verblijf langer dan 3 maanden duurt, dan dient U zich te laten inschrijven op het kantoor voor Buitenlanders of indien dit niet bestaat, dan moet U zich voor inschrijving wenden tot het politiecommissariaat in de gemeente.

Kantoor voor Buitenlanders.
Wie van plan is langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven moet zich binnen drie maanden na aankomst melden bij het kantoor voor buitenlanders of Officina de Extranjeros. Deze kantoren zijn reeds of zullen in de toekomst in elke provincie worden opgericht. Zolang er nog geen kantoor bestaat dan dient U zich te melden bij het commissariaat van de politie.De EU burger dient persoonlijk te vragen zich in het  Registro Central de Extranjeros (register voor buitenlanders) in te laten schrijven. Hij dient daarbij een geldig paspoort of nationale identiteitsbewijs te overleggen. Ter plaatse ontvangt aanvrager meteen een Certificado de Registro of een attest van het register met de volgende gegevens: naam, nationaliteit, domicilie, identiteitsnummer voor buitenlander (N- FAmero de Identitad de Extranjero), datum van inschrijving.

Permanent verblijf.
Degene die vijf jaar ononderbroken in Spanje legaal heeft gewoond, heeft recht op een permanent verblijfsvergunnig. Dit wordt aangetoond door een attest van recht op permanent verblijf of te wel Certificado del Derecho Recidir con Caracter Permanente. Dit attest wordt afgegeven door het kantoor voor buitenlanders (Oficina de Extranjeros) of indien dit kantoor nog niet bestaat door het Politie commissariaat in de gemeente.

Partners en familieleden.
Partners en familieleden uit een land buiten de EU en partners buiten de betreffende Staten van de Europese Economische Ruimte, hebben eveneens het recht op verblijf in Spanje. Voor hen blijft echter de verplichting bestaan om een verblijfskaart aan te vragen. Hij verzoekt dan een verblijfskaart van familielid van een burger van de EU of Trajeta residencia de familiar de cuidadano de la Uni.

Dit geldt voor familieleden van EU inwoners die langer dan 3 maanden in Spanje verblijven. Het gaat in beschreven geval  om echtgenote (s)n en partners die ingeschreven staan in een openbaar register van een EU of EEE land en kinderen van de partners van het paar of van de ouders.

Voor beroepsmatige info en assistentie. Tel: +34.609 32 43 13

ER BESTAAN ALLEEN BERPERKINGEN WEGENS  VERSTORINGEN VAN DE OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN.