IMG_1337.JPGIMG_1428.JPGIMG_1178.JPGIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_0179.jpg

Zorgverzekeringswet

ZORGVERZEKERINGSWET (verkorte weergave)

Deze wet is van kracht voor alle Nederlanders en ingezetenen voorzover deze laatste groep legaal in Nederland verblijven. Deze wet  regelt een basis ziekteverzekering die qua niveau gelijk staat aan het ziekenfondspakket. De verzekeraar moet de cliënten op basis van NON SELECT accepteren. De zorgverzekeraar kan het basis pakket tegen extra betaling uitbreiden.

Door deze regeling vervallen de verzekeringscondities van GVP, IZA, IZR, etc. Alleen militairen in ACTIEVE dienst vallen buiten de nieuwe regelingen. Een ieder heeft vrije keuze van verzekeraar.

Particulier verzekerden ontvangen via hun huidige verzekeraar voor 2006 een aanbod voor een aanvullende verzekering met de daarbij behorende kosten. Opzeggingen moeten uiterlijk voor 31 maart 2006 plaats vinden. De nominale premie bedraagt per persoon gemiddeld Euro  1100,--. Kinderen beneden 18 jaar zijn premievrij verzekerd.

Naast de premie kent de zorgverzekering een bijdrage naar inkomen van ongeveer 6,5% van inkomen conform belastingbox 1.

Cliënten die een WAO, WW, enzovoorts genieten, kunnen een bijdrage krijgen via hun uitkeringsinstantie.

Voor cliënten die weinig of geen gebruik hebben gemaakt van de basiszorgverzekering kunnen via de verzekeraar van een NOCLAIM korting genieten tot een maximum bedrag van €  255,- Premieverlaging is mogelijk tussen de € 100,- tot €  500,- door acceptatie van een bepaald percentage eigen risico.

Een tegemoetkoming van kosten voor zorgverzekering is mogelijk afhankelijk van het inkomen tot een maximum van €  435,- Deze tegemoetkoming wordt verzorgd door de belastingdienst. Info kan verkregen worden via Postbus 51, telefoonnummer: 08008051 of via internet www.postbus51.nl of via de Belastingdienst telefoonnummer: 08000543 of internet www.belastingdienst.nl

Binnen de EU zijn de divers zorgverzekeringen aan elkaar aangepast. Ziekenhuizen en verzekeraars hebben onderling contractafspraken gemaakt. Waardoor via arts of zelfstandig contact moet worden opgenomen met verzekeraar voor al dan niet accoord voor behandeling. Dit geldt natuurlijk ook in uw vakantie- verblijfland.