IMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_1428.JPGIMG_1178.JPGIMG_0179.jpgIMG_1414.jpg

Een brochure en andere beknopte info over de EU zijn ook online te vinden op:
http://ec.europa.eu/publications/index_nl.htm

Adres:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatie Publicaties
B 1049 Brussel.

Communicatie is belangrijk in elke democratie. De EU vormt daarop geen uitzondering. De burgers hebben er recht op te weten wat de EU doet, waarom zij dat doet en wat dat concreet voor hen betekent.
Zij hebben ook recht deel te nemen aan het politieke proces via de daadwerkelijke dialoog met de EU en haar instellingen.

Van haar kant probeert de EU zo open en transparant mogelijk te zijn. Ze wil de burgers graag voorlichten over de EU en naar hun mening luisteren. Terzake bestaan brochures en informatiepunten waar u terecht kunt.
Er zijn 3 manieren om aan deze info te komen:

de EU website Europa (europa.eu);
infolijn Europa Direct (gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11);
lokale info van Europa Direct (in elk EU land meestal bij ambassades).

U wilt meer weten over wonen, werken, met pensioen gaan in een ander EU land?
U maakt zorgen voor veiligheid van een product of levensmiddel?
U bent op zoek naar studiemogelijkheden in het buitenland?
U wilt weten hoe de EU geld van de belastingbetaler besteedt?

Vraag om de brochures.

De EU is er alles aan gelegen met haar burgers in contact te blijven en hen op de hoogte te houden.
Op nationaal niveau bestaat er in elk EU land een netwerk van informatiepunten, waar U vragen, advies kunt inwinnen en waar u uw mening over de EU standpunten kwijt kunt.

De website Europa is uw portaalsite. Praat mee over Europa. Log in:
 http://ec.europa.eu/comm/coreservices/forum/index.cfm? forum=debateeurope&lang=nl

Help mee met EU beleid vormgeven. Hoe u een actieve rol kan meespelen, dat leest u op
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm

Voor de burger:
Bel 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)
Van buiten de EU kan gebeld worden tegen normaal internationaal tarief: (32-2) 299 96 96.
Infolijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.30 uur M.E.T.

Men kan terecht in alle gangbare EU talen.

Juristen van de wegwijzerdienst verstrekken advies op maat over Uw praktische rechten als EU burger. Zij kunnen Uw onder andere verwijzen naar lokale instanties. U kunt met de wegwijzerdienst contact opnemen via http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_nl.htm  of de algemene infolijn bellen.

Andere Netwerken bestaan uit de Europese bureaus voor consumentenvoorlichting, die zich in elke lidstaat bevinden. Ga voor nadere info naar: http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm

De EU heeft nog veel meer andere pijlen op de boog. Doe u er uw voordeel mee.