IMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_1414.jpgIMG_1178.JPGIMG_1428.JPGIMG_0179.jpg

Tot nu toe worden Europese gezondheidsystemen door elk land apart geregeld., waardoor er systemen ontstaan die op zichzelf staan. Er worden echter gelukkig ook uitzonderingen gesignaleerd. Het Europese Hof voor Justitie onderstreept in haart vonnissen het principe van vrij verkeer over de landsgrenzen heen om de beste medische behandeling te bereiken. Dit recht is afgeleid van de bescherming van de gezondheid. De nieuwe Europese richtlijn licht toe op welke manier dit recht uitgeoefend kan worden.

De centrale kwestie is niet het recht van de patiënten om zich vrij te bewegen, maar de terugbetaling van de kosten na behandeling in een ander EU Land. Vanuit de praktische visie is het belangrijk de burgers het recht van vrij bewegen kunnen uitoefenen zonder grote kosten.

Medisch toerisme.
Voor de Europese commissie bestaat er geen enkel twijfel. De patiënten hebben het recht medische bijstand te krijgen in het buitenland en de kosten terugbetaald te krijgen , dat ze ontvangen zouden hebben voor een behandeling in hun eigen land. Dit is geen promotie voor `medisch toerisme` maar het recht van toegang tot een aanvaardbare medische bijstand wanneer zij het nodig hebben.
Tijdens een plenaire discussie in het EU parlement deelt een belangrijke voorstander voor een nieuwe richtlijn op dit gebied, John Bows, dat een EU richtlijn eerst iets voor de EU burger betekent dat zij hun gezondheid kan herwinnen en behouden,indien er nieuwe richtlijnen en mogelijkheden ter zake worden geschept.

Volgens de EU commissaris voor gezondheidszaken dat bijvoorbeeld voor gepensioneerden die elders in de EU verblijven en van hun rust kunnen genieten, ondanks zijn andere nationaliteit op eenvoudige wijze medische  hulp kan krijgen zonder dat hij verre afstanden moet afleggen naar het land van zijn herkomst. Door bezoek aan een dichtstbijzijnde relevante medisch centrum is betrokkene het snelst geholpen. Bovendien is  deze te bewandelen weg veel goedkoper, zodat het geld van de EU belastingbetaler beter kan worden besteedt.
In elk geval is het zaak dat de EU burger zijn rechten kent. Volgens EU parlementariër Roth Behrendt kennen slechts 3 van 10 EU burgers hun rechten.

In Spanje worden bij bezoeken aan artsen en klinieken, ondanks het tonen van de Euro verzekeringspas bijna altijd gevraagd om contante betaling voor het consult en medicijnen.

Het is voor degenen die Spanje bezoeken vooralsnog noodzakelijk om in ieder geval naast de Euro gezondheidsverzekeringpas bij uw gezondheidszorg verzekeraar naast de pas ook een lijst op te vragen van artsencollectieven waarmede uw verzekeraar een contract heeft afgesloten. 

Gewapend met Europas en artsenlijst voorkomt u onaangename situaties!