IMG_1178.JPGIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1428.JPGIMG_0179.jpgIMG_1337.JPG

Elke inwoner van elke EU lidstaat mag conform EU bepalingen  werken en wonen in elk ander EU lid staat. Voorwaarden zijn, dat zij zich moeten inschrijven (ook al is men geen resident) in het gemeentelijke register voor vreemdelingen waar men zich ophoud. Deze regeling geldt uiteraard niet voor vakantiegangers. Men mag niet afhankelijk zijn en worden van de Spaanse Overheden.
Men moet over een maandelijks bedrag van ongeveer tussen de € 600,- en € 800,- beschikken en tegen ziekenkosten  verzekerd zijn.

Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is men, naar maatstaven van de Spaanse Belastingdienst, “fiscaal resident”.Deze dienst kan de persoon in kwestie verplicht stellen jaarlijks een belastingopgave te doen.

Voor bedrijven en hun employees zijn andere regelingen van kracht. Men moet in Kamer van Koophandel hier te Lande ingeschreven staan en de nodige financiële garanties kunnen overleggen. Een administratiekantoor kan U ter zake uitgebreid over informeren.

Werken in Europa:

2006 werd uitgeroepen tot het Europees jaar van de Mobiliteit. In Europa bestaan theoretisch geen grenzen meer voor werknemers binnen de Europese Unie.

Mobiliteit van werknemers  omvat twee aspecten:

arbeidsmobiliteit, heeft betrekking op de frequentie waarmee werkers van baan veranderen en
geografische mobiliteit verwijst naar werknemersbewegingen van de ene regio naar de andere of over de grenzen van het ene EU land naar het andere.
Arbeidsmobiliteit heeft tot voordeel dat men door de vele veranderingen aan werk men makkelijker van de ene baan naar de andere over kan gaan en daarmede kan omgaan.

Geografische mobiliteit is vooralsnog minder van belang. Werknemers moeten in dit geval vaak over de landsgrenzen verhuizen, waardoor huisvesting, sociale en financiële, etc. problemen ontstaan, die niet direct kunnen worden opgebracht.

Hoewel de Europese administratieve molen langzaam draait, wordt toch gestaag werk buiten eigen regio en over de grenzen gezocht.
Voor hen die er belang in stellen staat ter zake  http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=nl tot hun dienst.

Ieder EU lid, die uit een ander EU lidstaat in Spanje komt werken krijgt te maken met vaak langdurige erkenningprocedures van hun (meestal universitaire) diploma’s.
Oorzaak: sommige studies bestaan helemaal niet in Spanje of bestaan in een volledige andere vorm.

Een diploma wegen- en waterbouwkundigingenieur is in Spanje zo een niet bestaand gecombineerd diploma, terwijl de toegang tot het beroep wettelijk is geregeld en bovendien is verbonden aan het verplichte lidmaatschap van de beroepvereniging ”Colegio de Ingenieros  de Camino’s, Puertos y Canales”.

Erkenningen van diploma’s dienen te worden aangevraagd bij de daartoe bevoegde Ministeries.

Naast het diploma, dient men bovendien te overleggen, een volledige omschrijving van inhoud van de studies en de duur ervan. Al deze bescheiden dienen door een beëdigde  tolk te zijn vertaald. Sommige beroepen kan men slechts aanvaarden na erkenning van het diploma.

Gelukkig bestaan er dankzij de EU voor sommige beroepen  automatische erkenningsregelingen. Voor officiële erkenning dient men de eerder beschreven bescheiden bij de aanvraag bij te voegen. De procedures blijven echter tijdrovend. In de praktijk eisen privé werkgevers voor bepaalde beroepen geen volledige erkenning.

Bron: http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm