IMG_1414.jpgIMG_1178.JPGIMG_1337.JPGIMG_1428.JPGIMG_0179.jpg100_0804.jpg

Verhuur van vakantiehuizen c.q. toeristische woningen

Toeristische woningen

Volgens het reglement voor Toerisme van de Valenciaanse regering is de definitie van vakantieverblijven: Vakantiewoningen en appartementen of dergelijke ruimten, die eens of meerdere malen per jaar tegen betaling worden gebruikt als voorlopig verblijf voor vakantie of ontspanning.

Reclame en promotie

Reclame ter zake moet waarachtig zijn en objectief. De gebruiker kan alles eisen wat in en op promotiemateriaal of de reclames vermeld staat, zelfs als het niet in het contract is opgenomen. De prijzen moeten aangepast zijn aan de kwaliteit van zaken en diensten.

Vooruitbetaling

De bedrijven kunnen van klanten vooruitbetaling verlangen van een percentage van de prijs, tot maximaal 25% van de volledige prijs van het verblijf, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Annulering van boekingen

Ingeval van annulering van de boekingen moet het bedrijf/verhuurder de vooruitbetaling aan de klant restitueren.

Als schade vergoeding mag de verhuurder/het bedrijf een deel behouden, tenzij de klant zich kan beroepen op overmacht en dit ook kan aantonen.

Indien de annulering zich voordoet:
meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf, bedraagt de schadevergoeding 10%;
meer dan 7 dagen voor het begin van het verblijf, bedraagt de schadevergoeding 50%;
minder dan 7 dagen van het begin van het verblijf, bedraagt de schadevergoeding 100% van de vooruitbetaling.

Verlies van boeking en vooruitbetaling

In het algemeen vervalt de verplichting om het verblijf vrij te houden met verlies van de vooruitbetaling, indien het vakantieverblijf niet betrokken is 48 uur na vastgelegde begindatum. Dus latere aankomt buiten het termijn altijd per aangetekende brief of anderszins mededelen. Vraag indien mogelijk, ontvangstbevestiging van het bericht.

Bekendmaking van de prijzen

De bekendmaking van de kostprijzen van toeristische verblijven, worden door de bedrijven zelf vrij vastgesteld. De jaarlijkse opgave aan de Toeristische overheid is verplicht elk jaar in de maand januari. De prijslijst moet ter beschikking staan van de klanten.

Overeengekomen termijn

In de voorwaarden van aanbiedingen en reclame en in de overeenkomstige contracten zullen datum en tijd van begin en einde van de termijn duidelijk vermeld dienen te worden. Zonder deze vermelding wordt beschouwd, dat het verblijf begint om 17.00 uur op de dag van de overeengekomen termijn en eindigt om 10.00 uur op de laatste dag.

Staat van de vakantieverblijven/woningen

De bedrijven dienen de uitgebate woningen in perfect woonbare staat te houden e.e.a. conform de categorie waartoe de woning behoort. Bovendien moeten de woningen/verblijven ter beschikking van de klanten worden gesteld in goede staat van netheid, hygiëne en met goedwerkende installaties, nutsvoorzieningen en algemene diensten.

Ontruiming van de woning/het verblijf

Na verloop van de overeengekomen termijnen en de eventuele tussen de partijen overeengekomen verlengingen, moeten de klanten de woning ontruimen. De bedrijven kunnen in de contracten als schadevergoeding een bedrag vaststellen tot 3 maal de maximumprijs voor de dagen dat de klanten langer blijven dan overeengekomen is.

Inspectie en klachtenformulieren

De bedrijven die toeristische/vakantiewoningen uitbaten moeten beschikken over een (klachten)boek voor de Inspectie van Toerisme alsmede de verplichte klachtenformulieren naar officieel model.(een hogar de reclamasion). Dus geen interne klachtenformulieren accepteren!