IMG_1414.jpgIMG_1428.JPGIMG_1178.JPGIMG_1337.JPG100_0804.jpgIMG_0179.jpg

BEZIT IN SPANJE
Iedere inwoner van een EU lidstaat mag in een ander EU lidstaat bezit hebben. Wel moet men in Spanje over een N.I.E. (numero indentificacion Estranjero) beschikken. Dit nummer is te vergelijken met het Nederlandse fiscale Sofi-nummer. Dit document kan men aanvragen via de plaatselijke Politie of de Gemeente waar men woont of verblijft.  Men moet wel een paspoort, 2 pasfoto`s, een inschrijvingsbewijs van de gemeente of huurcontract voor de duur van ten minste een jaar kunnen overleggen. Over het algemeen wil men een set kopieën van deze documenten hebben.

HUIZENBEZT
Het grootste deel van de Spaanse bevolking heeft (in tegenstelling tot in Nederland) een eigen huis.

N.I.E. NUMMER

Bij het Boletin Oficial del Estado (in Nederland te vergelijken met het Staatsblad) van 30 november 2006 is bepaald dat partijen (waarvan tenminste één persoon/partij van buitenlandse afkomst is en geen Spaanse resident is) die door middel van een contract of andere overeenkomsten een verbintenis aangaan, verplicht zijn in het bezit te zijn van een N.I.E. nummer.(numero Informacion extrajero).

Dit nummer is in Nederland te vergelijken met de SOFI-nummer.

Onder dezelfde regeling vallen opgave van belastingen, koop- en verkoopakten, testamenten, procesvolmachten, privé geldleningovereenkomsten, etc. 

Dit  N.I.E. nummer is bij de nationale politie van uw woonplaats aan te vragen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de nationale politie van uw woonplaats, maar kan ook worden gedownload via internetsite:

http://financieel.infonu.nl/belasting/8241-aanvragen-van-nie-sofi-of-belasting-nummer-in- spanje.html

Voor de aanvraag heeft u de volgende bescheiden nodig:
- een pasfoto;
- het origineel en een fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart;
- het aanvraagformulier voor een N.I.E nummer;

De leges dienen vooraf te worden voldaan.
De afronding van de aanvraagprocedure bedraagt ongeveer 3 á 4 weken. Indien u een ander persoon wil machtigen uw N.I.E. nummer af te halen, dan dient u bij het inleveren van de aanvraag een machtigingsformulier te tekenen en zijn/haar volledige personalia op te geven. 

Dit  N.I.E. nummer is voor buitenlandse belanghebbenden ook aan te vragen bij de Spaanse ambassade of consul in uw woonland. U dient, naast de te betalen leges, eerder vermelde documenten bij het aanvraagformulier te voegen. 

De afronding van deze aanvraagprocedure kan, door de verschillende werkwijzen die de betreffende ambassades/consulaten volgen, variëren van 3 weken tot 3 maanden. 

Zonder dit N.I.E. nummer kunt u geen zaken doen. Vraag uw N.I.E. nummer daarom ruim voordat u het nodig heeft aan!