IMG_1337.JPGIMG_0179.jpgIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1178.JPGIMG_1428.JPG

TAAK VAN DE NOTARIS

De taak van de Notaris is in Spanje (net als in de hele EU) hetzelfde als in Nederland. Echter, men moet de Notaris in Spanje,  bij voorkeur schriftelijk,  expliciet de opdracht geven bepaalde zaken na te trekken, zoals:

achterstallige betalingen bij belastingdienst of nutsbedrijven;
of er leningen en/of hypotheken bij banken met het huis als onderpand lopen;
of het eigendom van het terrein en de maten juist zijn opgegeven bij het kadaster en dus ook juist in de “ëscritura” (koopcontract) zijn omschreven. In het negatieve geval is het raadzaam om tegen geringe meerwaarde opnieuw een kadaster meting en afbakening, alsmede inschrijving te bewerkstelligen;
of alle opstallen conform de verleende bouwvergunningen zijn gebouwd;
In het negatieve geval kan de Overheid op kosten van eigenaar de gebouwen neerhalen;
Of er in het verleden aan o.a. familieleden of vrienden opties voor de koop van de woning zijn afgegeven, enzovoorts. Bij de koop, dient de Notaris deze transactie terstond per fax. aan het Kadaster mede te delen, zodat niet ter elfder ure alsnog een lening door de ex-eigenaar op het pand kan worden gerealiseerd.
Het verdient zonder meer aanbeveling bij een koop een specialist ter assistentie in te huren, die bovendien terzake bevoegd is.