IMG_1428.JPGIMG_1414.jpgIMG_1337.JPGIMG_1178.JPGIMG_0179.jpg100_0804.jpg

In Spanje speelt de Bureaucratie nog hoogtij.

Het gebruik van Pc’s is vrij algemeen, maar bestanden zijn nauwelijks gekoppeld.
Bij Overheidsdiensten moet men een ”nummertje” trekken, terwijl bij sommige Diensten zoals bij het “Trafico” (de dienst die gaat over verkeerszaken) en de Belastingdienst het uren kan duren voordat men aan de beurt is. Gelukkig kan men deze ergernis voorkomen door het inhuren van een tussenpersoon (via administratiekantoor/gestor), die tegen betaling van enige tientallen Euro’s, deze vervelende taak op zich neemt. Het gebruik van deze “profecionales” worden gestimuleerd om rijen wachtenden aan balies te voorkomen.
Dit systeem is effectief voor de Overheid en stimuleert tevens de werkverschaffing.
Correspondentie en mondeling contact met Overheidsdiensten gebeurt in het Spaans. Deze diensten (waaronder rijksdiensten en sommige gemeentediensten) beschikken echter wel over een aantal  tolkendiensten die kennis hebben van de meeste Noord-Europese talen.

Ook kan men bij schriftelijke verzoeken of bezwaren tegen Overheidsdiensten, van deze diensten kosteloos gebruik maken. Het is echter wel verstandig om, van een dergelijke Spaanse vertaling, toezending van een kopie te verzoeken omdat vooral bij juridische kwesties een juiste vertaling bepalend kan zijn.
De beantwoording van brieven kunnen in tijd variëren van een maand tot soms wel anderhalf a twee jaren.

Bij herhaalde correspondenties over bijvoorbeeld de belasting of een invalidenkaart kan al gauw de verjaringstermijn van 4 worden overtreden. In dat geval kan men alleen, indien men voldoende wettelijke argumenten aandraagt, alsnog een beslissing afdwingen.