IMG_0179.jpgIMG_1337.JPGIMG_1178.JPGIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1428.JPG

In elke toeristenplaats is er een Toeristen Informatiebureau, waar men met alle vragen terecht kan. Hun diensten en folders zijn kosteloos.
Ten behoeve van de toeristen hebben de diverse gemeenten ook een soort ombudsman (“Omic”) gevestigd, die klachten van toeristen helpen te beslechten. Ook hun adviezen en bemiddelingen zijn kosteloos.

Komt U in Spanje met vakantie?

Weet dan, dat de Spaanse leefgewoonten iets anders zijn dan de uwe. In de toeristische gebieden zal het verschil marginaal zijn, maar indien u meer landinwaarts trekt, dan wordt u wellicht geconfronteerd met een “andere” wereld.

U krijgt in Spanje te maken met, sinds kort, strenge verkeersregelgeving. Wie zich in het verkeer misdraagt, zal al gauw merken, dat hij/zij in het land van Sinterklaas de Zwarte Piet krijgt toegespeeld.

Vertel de Spanjaard niets over haasten, want daar heeft zij/hij een hekel aan. Immers, wat vandaag niet lukt, kan altijd nog mañana (morgen) worden gedaan. Men geniet hier liever van Paella, Zarzuela en een glas goede wijn, dat gevolgd wordt door een siësta. Hiervan kan ons ongedurig volk, noch heel wat van leren!

Telefoneren:
Niet “handsfree” mobiel bellen tijdens het rijden kan “beloond”worden met een boete tussen de € 92,- tot € 301,-. Ook bestaat de mogelijkheid, dat u uw rijbewijs enige tijd kwijt raakt. De ernst van de ontstane verkeerssituatie bepaald de straf/boete. Onder “handsfree” verstaat de Spaanse politie ook geen oortelefoontje. Ook overtreedt u de wet, indien u op de rijweg of vluchtstrook mobiel belt.

Snelheid:
Houdt u aan de voorgeschreven snelheden. Met name in tunnels wordt er streng gecontroleerd. De snelheidslimieten zijn binnen de EU over het algemeen hetzelfde.

Veiligheidshesjes:
In Spanje zijn twee fluorescerende hesjes in geel of rood verplicht.
Ook dient u twee gevaren driehoeken in uw auto te hebben, zodat in geval van pech, een op dertig meter voor en een op dertig meter achter het voertuig kan worden geplaatst. Op bochtige wegen voorkomt men hierdoor ongelukken,

Brildragers:
Dienen een reservebril bij zich te hebben. Dit geld ook voor reserve autolampjes..

Brandstof:
Is overwegend diesel of benzine. Lpg wordt alleen geleverd aan bedrijfsvoertuigen.

Enige afwijkende regels zijn:
In de bergen heeft het stijgende verkeer voorrang op het dalende verkeer. Op bergwegen is het verplicht om voor onoverzichtelijke bochten te claxonneren.

In de stad treft men hoe langer hoe meer betaal parkeerzonen aan, welke door middel van  borden en een blauwe streep langs de stoepranden en op het wegdek worden aangegeven. Het parkeren voor uitritten en/of op invaliden parkeerplaatsen wordt gehonoreerd met een behoorlijke geldboete en een wegsleepregeling naar een politieparkeerterrein. Invalide bestuurders met een EU-invaliden parkeerkaart mogen hun voertuig vrij op daartoe aangegeven invalidenparkeerplaatsen parkeren. Buiten deze plaatsen mag deze categorie bestuurders maximum 2 (twee) uren op andere aangeduide perkeer plaatsen vrij parkeren. Wil men langer dan 2 uren blijven staan, dan moet men zich aan de geldende parkeer betaalregeling houden.

Veiligheidsgordels zijn, voor passagiers op de achterbank van personenauto’s en voor passagiers van bussen, verplicht.

Geldboetes variëren afhankelijk van de zwaarte van het strafbare feit/overtreding tot  € 300,- en tussen de € 301,- tot € 601,-
Contante betaling of betaling binnen 2 weken, kunnen voor sommige overtredingen een besparingskorting van 20% opleveren.

Burgers/ingezetenen van de EU kunnen, indien zij het niet eens zijn met de opgelegde boetes, een beroepschrift vergezeld van bewijzen indienen bij de Burgemeester van de gemeente waar de overtreding plaats vond. Zo’n eerste beroepschrift  heet in het Spaans: recurso de reposicion. De agent die de bekeuring uitdeelde, stelt vervolgens terzake een verplicht rapport op, waarin het verjaringstermijn voor het strafbare feit is gesteld, die in de wet voorzien is. Daarna is nog een tweede beroepschrift aan de burgemeester mogelijk. Dit stuk heet dan: recurso de alzada. In antwoord op dit tweede beroepschrift zal worden aangegeven of daarna eventuele beroep mogelijkheden bestaan, binnen de administratieve bestaande structuren. Uiteindelijk, zal na de gevolgde procedures, in het negatieve geval de rechter een eventuele straf opleggen.
Boetes in de EU staten kunnen over de grenzen in uw woonland worden geïnd door een daarvoor in het leven geroepen  instantie.

Pech onder weg:
Bij pech op de weg, mag niet worden gesleept.
Men kan wel een beroep doen op de “RACE”een automobiel club, die vergelijkbaar is aan de ANWB in Nederland. Men moet dan wel in het bezit zijn van een “reis en kredietbrief-plus”. De Wegenwacht is bereikbaar via een praatpaal of via het ANWB steunpunt te Barcelona, telefoonnummer: 935 080 303 tussen 09:00 uur en 22:00 uur.
Het ANWB steunpunt te Benidorm is gedurende werkdagen bereikbaar tussen 10:00 uur en 12:00 uur onder telefoonnummer: 965 858 926. Buiten genoemde uren kan u telefonisch contact opnemen met ANWB Nederland onder nummer: 0031 703 141 414

Het Spaanse alarmnummer van politie en ambulance is : 112
Voor meer info: www.spaansverkeersbureau.nl of e-mail: infolahaya@tourspain.es

Enige nuttige woorden in verband met pech zijn:

denuncia

aangifte

infracción

overtreding

boletín

formulier

expediente sancionador

  dossier van sanctie maatregelen

dias hábiles

werkdagen