IMG_0179.jpgIMG_1178.JPGIMG_1414.jpg100_0804.jpgIMG_1337.JPGIMG_1428.JPG

VERZEKERINGEN

Voor residenten en niet residenten is het van het grootste belang om een goede ziektekosten verzekering en een eventuele WA verzekering te hebben.

Zorg altijd, dat de polis of andere inschrijvingsbewijs van Uw verzekering bij de hand is en wijs een persoon aan, die zaken voor U mag waarnemen.

In geval van overlijden zijn er twee opties:

Cf.verzekerings-voorwaarden repatriëren naar plaats van herkomst of begraven c.q. cremeren in Spanje. In het laatste geval moet men contant over de kosten beschikken. (€ 6000,- tot  € 10.000,-) Deze kosten zijn afhankelijk van het type begrafenis of crematie dat men kiest. De kosten voor in kennisstellen van de verblijfsgemeente in Spanje en in Nederland, het balsemen, kisten, het regelen van uitvoer vergunningen en transport naar het vliegveld of boot zijn bij de kosten inbegrepen.

Geen geld, geen begrafenis of crematie. De Spaanse ondernemer wil geen incasso diensten verlenen voor de bewezen diensten.

BEGRAFENISPOLISSEN

In de 80-er en begin 90-er jaren hebben er o.a. onder verzekeringsmaatschappijen veel fusies plaatsgevonden. Vooral werden door kleine verzekeringskantoren hun cliëntenportefeuilles aan grote bedrijven verkocht of hun administraties elders ondergebracht.

Dit had vaak tot gevolg, dat vooral de oude goedkope verzekeringen door de nieuwe eigenaar/beheerders van de klantenbestanden anders werden geïnterpreteerd en afgehandeld. Immers polissen van € 5,- of € 10,- per maand brachten veel te veel werk en kosten met zich mee.

Het komt daarom helaas voor dat polissen gesloten voor het leven en met daarbij de uitdrukkelijke vermelding dat ze geïndexeerd moesten worden, door de nieuwe eigenaar/beheerder van het bestand NIET werden geïndexeerd. Als de betalingen bovendien nog geautomatiseerd zijn, dan komt de klant tot zeer onaangename verrassingen.

De polisregels vooral met betrekking tot indexering worden NIET nageleefd. Onder het mom van: “dat moet u zelf aangeven” scheept met vooral de oudere klant af. Men doet voorkomen alsof de in de polis staande geschreven overeenkomsten niet meer van kracht zijn. Gevolg ZWAAR onderverzekerde begrafenisverzekeringen. Een begrafenis en/of crematie kost volgens het laagste tarief circa € 4000,-. Alles wat men meer wenst kost extra geld en kan naar gelang de wensen oplopen tot  € 12.000,-

Om precies te weten wat een basis begrafenisverzekering inhoudt, is het verstandig Uw verzekeraar om deze voorwaarden te vragen. Het is de moeite waard om deze voorwaarden te kennen, omdat deze veel beperkingen kent. Enige hiervan zijn:
- standaard kist met bepaald motief en kleur;
- een volgwagen;
- beperkt aantal kennisgeving en bedankbrieven;
- kosteloze afstand tussen de plaats waar overledenen is opgebaard en graf c.q. crematorium is meestal
  maximaal 20 km;
- beperkt ( circa 30 minuten) gebruik van aula;
- eventuele koffie tafel voor maximum 50 personen, ruimte en tijd hiervoor is eveneens beperkt. Alles wat
  u meer besteld maar niet gebruikt kost de volle pond,
- vaak moeten grafkosten 10 jaar vooruit betaald worden;
- grafplaat of zerk kost na gelang uw wens soms kapitalen;
- bij crematie wordt na ongeveer één maand de nis kosten waarin as geplaatst worden berekend.

Uit bovenstaande moge blijken dat het belangrijk is ook Uw begrafeniskoten onder de loep te nemen om deze kosten Uw nabestaanden te ontzien.

Indien u in Spanje verblijft/woont, maar dit geld voor meerdere EU landen, is het verstandig uw laatste wilsbeschikking op papier te hebben. Wijs zonodig naast uw erven iemand aan, die Uw begrafenis c.q. crematie regelt en wie er gewaarschuwd dienen te worden.

De procedures zijn in alle EU landen over het algemeen anders dan in Nederland. Zorg daarom, dat de kosten die voor de begrafenis staan, binnen de korts mogelijke tijd voor de begrafenisondernemer beschikbaar zijn. Anders cumuleren de kosten die de overledene per dag boven de grond is, met honderden Euro’s. Het motto is: geen geld, geen begrafenis! De begrafenisondernemer wil geen incassobureau voor u zijn.
Echter, thans is het aantal buitenlandse begrafenisondernemingen uitgebreid. Waardoor direct contact met deze buitenlandse ondernemers gewenst is.

In uiterste geval zal de burgemeester van uw woonplaats voor de kosten van uw begrafenis moeten opdraaien. Begrafenis vindt dan over het algemeen in een gemeenschappelijk graf plaats. Bij herbegraving is toestemming van de kantonrechter nodig.

Hetgeen beschreven is komt helaas voor.