IMG_1178.JPGIMG_0179.jpg100_0804.jpgIMG_1428.JPGIMG_1337.JPGIMG_1414.jpg

IN EN UITVOER VAN VOERTUIGEN

UITVOER VAN AUTO OF MOTOR NAAR ANDER EU LAND

In Nederland uitvoer aanmelden bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
Hiervoor zijn nodig:

- Volledig kentekenbewijs
- Meest recent afgegeven kentekenplaat
- Legitimatie van eigenaar
- Indien alles in orde is bevonden, ontvangt u van de RDW een gestempeld tenaamstellingbewijs en een
  uitvoerverklaring in duplo. (wit: origineel en groen: duplicaat)

De uitvoerverklaring van de RDW beëindigd uw aansprakelijkheid voor voertuigverplichtingen.

Houdt het duplicaat (groene exemplaar) in uw bezit als bewijs van vrijwaarding.
Legeskosten: € 11,55.

UITVOER VAN AUTO/MOTOR OVER DE OPENBARE WEG

Bij de RWD dient u een UITVOERKENTEKEN aan te vragen en het daarbij behorende kentekenbewijs en overige bescheiden.

Geldigheid van dit kenteken: 14 dagen. Om over de weg te rijden moet het voertuig APK goedgekeurd zijn. Legeskosten: € 11,55

Tenslotte moet voertuig verzekerd zijn.

UITVOER NAAR EEN LAND BUITEN DE EU

Dezelfde procedure volgen met uitzondering dat na de afmelding bij RWD u de uitvoervergunning moet aanvragen bij de Douane.

UITVOER VAN MOTORVOERTUIGEN ACHTERAF

Dit is in bijzondere gevallen mogelijk.
Men dient dan over een officiële verklaring te beschikken waaruit blijkt waar het voertuig zich bevind. Dit kan een politie- en/of registratieverklaring zijn.

Deze verklaring samen met volledige kentekenbewijs en een kopie rijbewijs van eigenaar opsturen naar het RDW te Veendam.

Alleen voor uitvoer naar een land buiten de EU  is achteraf “aangifte van uitvoer” bij de douane nodig.

INVOER IN EEN EU LAND (bijvoorbeeld Spanje)

U dient te kunnen overleggen:
- Uitvoervergunning
- Volledig kentekenbewijs
- Homologatieverklaring af te geven door RDW (hierop staan alle technische gegevens van het voertuig
  taxatierapport opgemaakt door autodealer, waaruit de cataloguswaarde en de dagwaarde van het
  voertuig tot uiting komen.
In sommige EU landen zijn bepaalde automerken en types nooit ingevoerd. Bij het ontbreken van informatie hierover wordt de invoerwaarde door de invoerinstantie (Belastingdienst) getaxeerd. Deze prijs valt bijna altijd veel te hoog uit. Zie erop toe dat het taxatierapport is voorzien van firmastempel en handtekening van de autodealer
 
REGISTRATIE IN SPANJE

Voor registratie in Spanje zijn de volgende bescheiden nodig:

- Volledig kentekenbewijs en de kentekenplaten;
- Homologatiebewijs;
- Uitvoervergunning van het RDW;
- Goedkeuringsbewijs afgegeven door Spaanse keuringsdienst “ITV”;
- Invoerbewijs en bewijs van betaling invoerrechten, afgegeven door de  Spaanse Belastingdienst;
- Bewijs van betaling wegenbelasting af te geven door de Spaanse “SUMA”;
- Verzekeringsbewijs
Tenslotte het geheel aanmelden en presenteren bij de Spaanse Dienst Verkeerszaken: TRAFICO.

Zorg dat u van alle voor Trafico benodigde bescheiden een extra kopie voor de afhandeling meegeeft/aanbiedt. Duur van registratie kenteken is één tot enkele dagen.
Na opgave door Trafico van uw nieuwe Spaanse kenteken kan u deze door een gecertificeerd bedrijf laten maken.
Na controle hiervan door Trafico wordt u de Spaanse autobescheiden overhandigd.

Uitvoer en  Invoer van persoonlijke goederen binnen EU landen, voorzover deze voor eigen gebruik dienen, zijn vrij van vergunning en invoerrechten.

Voor motorvoertuigen zijn wel bepaalde voorwaarden gesteld:
Naast eerder beschreven aan- en afmeldingprocedures moet u  6 maanden eigenaar van het motorvoertuig blijven.
12 maanden in een ander(dan Uw thuisland) EU land hebben gewoond of tenminste 185 dagen in een ander EU land hebben gewoond en/of gewerkt.

Na invoer is het de eigenaar verboden  de eerste  6 maanden het voertuig uit te lenen, te verkopen, te verhuren of te verpanden. De termijn vangt aan op de dag van afgifte van de vergunningen door douane.

Afwijking van deze bepalingen zijn in speciale gevallen mogelijk na overleg en met vergunning van de Douane en/of Trafico.

Over het algemeen zijn de invoer van verhuisboedel en een eigen auto vrij van rechten mits u tenminste 6 maanden eigenaar is van het voertuig.
Nadere informatie is in Nederland mogelijk en zelfs dienstig in verband met mogelijke wijzigingen van regelgeving bij:
Het Douane telefoonnummer: 08000143. Internetsite: www.douane.nl
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) telefoonnummer: 09000739.  Internetsite: www.rdw.nl

KENTEKENBEWIJS

Kentekenbewijzen dienen op naam van eigenaar te zijn gesteld en worden afgegeven door Jefatura  Provincial Trafico van de provincie waar u woont.
Benodigde bescheiden t.b.v. het ten name stelling van kenteken:

- contrato de ompra-venta de vihiculos (usados), (koopcontract)
- complete bescheiden van het voertuig (kentekenbewijs en specificatie-bewijs van het voertuig);
- laatste betaling wegenbelasting bij “SUMA”;
- geldig keuringsbewijs van ‘ITV”
- verzekeringsbewijs;
- paspoort;
- NIE of ID belastingnummer (aan te vragen via politie of gemeente waar u woonachtig is). Te overleggen
  2 pasfoto’s en paspoort. Kosten leges. bewijs van inschrijving in uw gemeente of indien u tijdelijk (< zes
  maanden) in Spanje verblijft een huurcontract van uw huurwoning met geldigheid van ten minste 6
  maanden;

voor het overschrijven van het kenteken is u belasting (formulier bij belastingdienst) en leges (te betalen bij Trafico) verschuldigd.
u dient van alle genoemde bescheiden een copie bij de behandelaar in te leveren.
aanvraagformulier voor de overschrijving van kenteken.
 
Het overschrijven van een kenteken is een bureaucratisch gebeuren, die met geluk uren c.q. een hele dag in beslag neemt. Het verdient daarom aanbeveling om de aanvraag via een administratiekantoor (Gestoria) te doen verlopen.

De Gestor is bevoegd om in verband met de duur van het proces, namens Jefatura Provincial Trafico van uw Provincie een bewijs (Justificante Profesional) af te geven, zodat u “zonder” kentekenbewijs wordt gedoogd met uw voertuig te rijden, totdat u weer in het bezit is van het kentekenbewijs op naam.

Alle bescheiden dienen gewaarmerkt en ondertekend te zijn.

Overschrijvingskosten van het kenteken bedragen afhankelijk van ouderdom, type en gewicht van uw voertuig, te beginnen vanaf circa € 135,-

Info adres: Gestoria “Perez-Valls” telf: +34.966.865.356 of fax: +34. 966.865.526